Party Information

Evenement Informatie

FemDomania is an Event created exclusively for Dominant Women and submissive men !

Here you will find all important information about how to enjoy Our parties while making sure that everybody has lots of fun in a pleasant atmosphere.

 

Registration and Entrance:
Below the information about how to attend Our quarterly FemDomania parties:

• We do not work with tickets, pre-sale ordering or advance payments. Just register thru Our registration page and You are in for the event.

• We will accept registrations using the form on this website or through Our general email adress until 12 pm (noon) at the day of the event. 

Please only use the general email adress for registrations or any questions. Our general email address is: femdomania@outlook.com

 The Fetish Cafe has a limited capacity and We want to give all genuine FemDom lifestylers an equal chance to enjoy one of Our parties. Therefore We will keep your reservation until 11 pm on the night of the event. Please inform Us thru Our general email address if you cannot arrive before 11 pm.

• It could happen that We ask you an extra email confirmation if You did not show up without cancellation message after registration in earlier events.

• Send the registration form for the next upcoming event only and not for future events. If You want to attend a future FemDomania please wait with sending the registration until all previous events have passed.

• The entrance fees are: Couples €30, single Ladies €10, single slaves €40.
• Ladies who want to bring more than 1 slave will be charged €30 as a Couple including 1 slave and €20 for each additional slave.

 

Dress code:
We don not have a strict dresscode, however We do kindly request to wear a dresscode which supports the right atmosphere.

• Mistresses wear what suits you best but please no jeans
• Owned slaves dress or undress to your Owners desires, but please no jeans.
• Single slaves can cross dress, wear fetish finery or minimum basic black but absolutely no jeans

 

Single slaves:

To avoid any disappointments we will make it clear what the single slaves, who attend FemDomania, can expect:

• This isn't a slave play evening but it's a FemDom evening. If you are a true admirer of Dominant Women this is for you.

• The main purpose is to fulfill the desires of the Dominant Ladies not the other way around.

• The emphasis is on service not play.

• If you have a specific skill you can offer us let us know a week in advance, for example shoe shine boy, foot stool etc. if you are respectful and sincere you may find a Dominant Woman who is interesting in playing with you.

 

House rules:
• The event starts at 2100 hours but Couples or Females can come earlier at 2000 hours.
• The first hour from 2000 to 2100 all slaves will be separated in the play area while all Mistresses will meet eachother in the bar area where They can talk in private, meet eachother and cook up some nice plans for the slaves.
• Single slaves are not allowed in before 2100 hours.
• There are a few houseslaves for general services to all FemDom Ladies both in the bar and in the play area.
• There is a dungeon responsible to assist you or give advise inside the play area.
• We have a guarded wardrobe area, please also check your toy boxes and cases and get them for play.
• In the play area there is furniture equipment present, like a cage, Andrews cross, spanking bench and hoists. We may have a trampling corner or other special corner. But we request everyone to bring their own small toys like whips, cuffs, clamps etc...
• We want everyone to have fun while being themselves both in play as in person, but due to hygiëne and safety considerations the following play activity is not allowed at the event: scat, blood play, fire play, golden showers and needle play.
• Each couple playing in the dungeon area is responsible to leave the playing area as clean as they enter it. Of course all Mistresses have Their slaves to make sure of that. And if you need help there are houseslaves to your disposal. Please be aware that no drinks and snacks are allowed in the play area.
• There is a smoking area inside the cafe so please don't go outside to smoke so we do not disturb the neighbours.
• In case You arrive at the cafe, or when taking some fresh air, we emphasize that the fetish cafe is located between houses where people live. Please be discrete as possible when outside in the vicinity of the cafe.
• The use of drugs is not allowed in the Fetish Cafe, that includes substances like poppers. Also excessive use of alcohol is not appreciated.
• Finally, the use of cellphones is not allowed in the cafe or play area. For handling urgent phonecalls please go to the entrance upstairs.

 

Have a lot of fun at Our parties !

 

Mistress Shane and Mistress Morticia

FemDomania is een Evenement exclusief voor Dominante Dames en onderdanige mannen !

Hier kan U terecht voor alle belangrijke informatie in verband met Onze party, zodat U zeker bent van veel plezier en een goede sfeer.

 

Registratie en inkom:

Hieronder vind U de informatie over hoe deel te nemen aan onze trimestriële FemDomania feesten:

-We werken niet met tickets, voorverkoop of vooraf-betalingen. Enkel registreren via Ons registratieformulier verzekert U van deelname.

-We zullen registraties door middel van het formulier op de website of via Ons algemeen email adres accepteren tot en met 12 uur 's middags op de dag van het event.

-Gelieve enkel het algemene email adres te gebruiken voor het registreren of algemene vragen. Ons algemeen email adres is: femdomania@outlook.com 

-Het Fetish Café heeft een gelimiteerde capaciteit en we willen elke FemDom lifestyler een evenredige kans geven om onze feesten bij te wonen. We zullen uw registratie vasthouden tot en met 23 uur op de avond van het event. Gelieve Ons tijdig te informeren als u niet voor 23 uur aanwezig kunt zijn. 

-Het kan gebeuren dat we u om een extra emailbevestiging vragen indien U zich niet afgemeld hebt tijdens een vorige party.

-Het verzenden van het registratieformulier is enkel voor het volgende event en niet voor de daarop volgende events. Indien u een volgend Femdomania feest wenst bij te wonen, wacht dan met inschrijven tot het eerstvolgende voorbij is.

-De inkom bedraagt: Koppels €30, alleenstaande Dames €10 en alleenstaande slaven €40.

-Dames die meer dan 1 slaaf wensen mee te brengen, dienen €30 als koppel en €20 voor elke bijkomende slaaf te betalen.

 

Dress code:

We hebben geen strikte en veeleisende dresscode, doch We verzoeken een dresscode te hanteren om de juiste atmosfeer te creëeren.

-Meesteressen dragen wat ze leuk vinden, maar geen jeans.

-slaven in aanwezigheid van hun Meesteres, kleden of ontkleden zich zoals hun Eigenares het wenst, maar eveneens geen jeans.

-alleenstaande slaven kunnen travestie kleding dragen, fetish kleding of minimum zwart, maar absoluut geen jeans.

 

Alleenstaande slaven:

Om teleurstellingen te vermijden geven we hierbij informatie, over wat alleenstaande slaven op een Femdomania avond kunnen verwachten:

 

-Dit is geen slavenavond maar een Femdomavond. Als je een bewonderaar bent van Dominante Dames, is deze avond iets voor jou.

-Het hoofddoel is om de wensen van de Domina’s te vervullen, niet andersom.

-De nadruk ligt op dienen, niet op spelen.

-Als je een specifieke bekwaamheid hebt die je ons kan aanbieden op die avond, laat het ons een week op voorhand weten, bv schoenpoetser, voetenbankje,… Indien je respectvol en oprecht bent, dan kan het zijn dat je een dame vind die met je wil spelen.

 

Huisregels:

-Het event start om 21u maar koppels en Dames zijn welkom vanaf 20u.

-Tussen 20u en 21u zullen alle slaven gescheiden worden van hun Meesteressen in de speelruimte. De Meesteressen verblijven in het bar-gedeelte waar Ze rustig kunnen praten en eventueel leuke plannetjes kunnen smeden voor het verdere verloop van de avond.

-Alleenstaande slaven hebben geen toegang voor 21u.

-Er zijn een paar huisslaven aanwezig voor algemene diensten aan alle FemDom Dames, zowel in de bar als in de speelruimte.

-Er is een Dungeon verantwoordelijke aanwezig om U te assisteren of advies te geven in de speelruimte.

-We hebben een bewaakte garderobe, gelieve daar eveneens Uw koffers in bewaring te geven tot U ze nodig heeft.

-In de speelruimte zijn er toestellen aanwezig, zoals een kooi, een Andrewskruis, een spankingbok en takels. We hebben misschien een trample hoekje of een ander speciaal hoekje. We verzoeken iedereen om hun eigen speelgerief mee te brengen, zoals zwepen, boeien, klemmen en dergelijke.

-We vinden het fijn dat iedereen zichzelf kan zijn, doch hygiëne- en veiligheidsregels dienen gevolgd te worden, zodoende zijn volgende activiteiten niet toegestaan: scat, bloed, vuur, golden showers en naaldenspel.

-Elk koppel dat speelt in de speelruimte is zelf verantwoordelijk om de speelruimte netjes te houden na gebruik. Uiteraad hebben alle Meesteressen hun slaven om op te ruimen. Indien meer hulp nodig is, zijn er huisslaven ter Uwer beschikking. Hou er aub rekening mee dat eten en drinken niet toegestaan is in de speelruimte.

-Er is een rookruimte voorzien binnen, gelieve dus niet buiten te gaan roken, zodat we de buren niet storen.

-Bij aankomst aan het Fetish Café, of indien u een luchtje wenst te scheppen, gelieve er rekening mee te houden dat het Fetish Café gelegen is in een woongebied. Dus verzoeken wij vriendelijk om U discreet te gedragen buiten het café of in de onmiddelijke nabijheid.

-Het gebruik van drugs en poppers is niet toegestaan in het Fetish Café. Ook wordt buitensporig gebruik van alcohol niet geappreciëerd.

-Het gebruik van gsm’s is niet toegestaan in het café of speelgedeelte. Voor dringende telefoontjes kan U zich naar de ingang boven begeven.

-Tot slot, We hebben een klein kadootje voor ieder koppel of Dame wanneer U de party verlaat. Vergeet dit niet!

 

Veel plezier gewenst op Onze feesten!

 

Meesteres Morticia en Meesteres Shane